Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Sprawozdanie roczne z przebiegu studiów

Doktoranci corocznie składają do sekretariatu MSD krótkie sprawozdanie roczne z przebiegu studiów doktoranckich (wzór sprawozdania - doc, pdf).

Sprawozdanie jest przeznaczone do wiadomości Kierownika Studium oraz Rady Naukowej IFJ sprawującej nadzór nad MSD.

Objętość sprawozdania nie powinna przekroczyć 2 stron A4. Załączony wzór sprawozdania jest listą informacji jakie należy w nim umieścić a jednocześnie przykładem stopnia ogólności na jakim należy je podać.

 1. Oceny dokonuje Komisja Rady Naukowej IFJ PAN do spraw Studium Doktoranckiego w składzie:
  Naukowy Oddział 1: prof. dr hab. Janusz Chwastowski
  Naukowy Oddział 2: prof. dr hab. Wolfgang Schӓfer
  Naukowy Oddział 3: dr hab. Mirosław Gałązka
  Naukowy Oddział 4: dr hab. Robert Kamiński
  Naukowy Oddział 5: dr hab. Władysław Węglarz
  Naukowy Oddział 6: prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
  Centrum Cyklotronowe Bronowice: dr hab. Renata Kopeć
 2. Wspólnej ocenie podlega para opiekun (promotor)-doktorant.
 3. Oceny dokonuje się wyłącznie w oparciu o tekst sprawozdania.
 4. Kryteria oceny mają charakter orientacyjny; wszelkie wątpliwości są rozstrzygane na korzyść ocenianych, z jednym możliwym wyjątkiem gdy sprawozdanie jest napisane wyjątkowo niestarannie.