Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Sprawozdanie roczne z przebiegu studiów

Doktoranci corocznie składają do sekretariatu MSD krótkie sprawozdanie roczne z przebiegu studiów doktoranckich (wzór sprawozdania - doc, pdf).

Sprawozdanie jest przeznaczone do wiadomości Kierownika Studium oraz Rady Naukowej IFJ sprawującej nadzór nad MSD.

Objętość sprawozdania nie powinna przekroczyć 2 stron A4. Załączony wzór sprawozdania jest listą informacji jakie należy w nim umieścić a jednocześnie przykładem stopnia ogólności na jakim należy je podać.

  1. Oceny dokonuje Komisja Rady Naukowej IFJ PAN do spraw MSD.
    (Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. K. Zalewski)
  2. Wspólnej ocenie podlega para opiekun (promotor)-doktorant.
  3. Oceny dokonuje się wyłącznie w oparciu o tekst sprawozdania.
  4. Kryteria oceny mają charakter orientacyjny; wszelkie wątpliwości są rozstrzygane na korzyść ocenianych, z jednym możliwym wyjątkiem gdy sprawozdanie jest napisane wyjątkowo niestarannie.