Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Stypendia

Stypendia Prezesa PAN:

Wniosek oraz szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendiów:

Stypendia Prezesa PAN

Termin składania dokumentów: 15 lipca 2016 r.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie MSD lub u Prof. Andrzeja Horzeli.


Konkursy na stypendia doktoranckie w związku z realizacją projektów badawczych: