Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Wykłady inauguracyjne

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - 20.10.2017 r.

"AFM and ToF SIMS in cancer research"
dr Justyna Bobrowska

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 - 3.11.2014 r.

"Trapping of Francium atoms for test of fundamental symmetries"
Prof. Roberto Calabrese

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 - 7.10.2013 r.

"Źródła energii: perspektywy i bariery rozwoju"
Prof. Marek Rubel

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 - 22.10.2012 r.

Wykład inauguracyjny w formie kilku prezentacji popularyzujących fizykę wygłoszony przez doktorantów

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 - 12.10.2011 r.

"Jak zostać sławnym uczonym"
mgr Wiktor Niedzicki

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 - 6.10.2010 r.

"Podróże fizyków do początków Wszechświata..." [pdf]
Prof. dr hab. Michał Turała

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 - 5.10.2009 r.

"Terapia hadronowa"
dr hab. Paweł Olko

Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 - 7.10.2008 r.

"Oko kraba i chandra"
prof. dr hab. Marek Kutschera

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 - 2.10.2007 r.

"Symmetries in Physics" [pdf]
Prof. dr hab. Jerzy Dudek (Institute for Subatomic Research - University of Strasbourg I)

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 - 27.10.2006 r.

"The Positive Muon as a Condensed Matter Probe" [pdf]
Dr Francis Pratt (ISIS Facility, CLRC Rutherford Appleton Laboratory)

Inauguracja roku akademickiego 2005/2006 - 17.11.2005 r.

"In search on lost symmetry" [pdf]
Prof. M.W.Krasny