Uchwały finansowe Zarządu

W dniu 10 października 2017 r Zarząd Związku przyjął uchwały o zarządzaniu finansami Związku oraz o wypłacie świadczeń związkowych. Przyjęto regulamin przyznawania świadczeń związkowych oraz ich wysokość. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Związku obowiązująca obecnie wysokość świadczeń wynosi:

  • z tytułu narodzin lub adopcji dziecka: 600 zł
  • z tytułu utraty pracy przez członka Związku: 600 zł
  • z tytułu odejścia członka Związku na emeryturę: 600 zł
  • z tytułu śmierci członka Związku: 2200 zł
  • z tytułu śmierci współmałżonka: 2200 zł
  • z tytułu innych zdarzeń losowych: do wysokości 600 zł.

Regulamin przyznawania świadczeń związkowych dostępny jest tutaj, a wzór wniosku o udzielenie świadczenia dostępny jest tutaj. Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami uzasadniającymi udzielenie świadczenia należy dostarczyć do jednego z członków Zarządu lub przesłać mailem na adres nzzp@ifj.edu.pl.

Ogłoszenie o wyborze nowych władz Związku

W dniu 17 lipca 2017 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Fizyki Jądrowej dokonano zmiany nazwy oraz statutu Związku. Jego obecna nazwa brzmi:

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru nowego Zarządu w składzie:

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

Kontakt z Zarządem:

E-mail nzzp@ifj.edu.pl

(lub indywidualnie z członkami Zarządu)

Strona www: http://www.ifj.edu.pl/nzzp