Ogłoszenie o wyborze nowych władz Związku

W dniu 17 lipca 2017 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Fizyki Jądrowej dokonano zmiany nazwy oraz statutu Związku. Jego obecna nazwa brzmi:

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru nowego Zarządu w składzie:

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

Kontakt z Zarządem:

E-mail nzzp@ifj.edu.pl

(lub indywidualnie z członkami Zarządu)

Strona www: http://www.ifj.edu.pl/nzzp