Edukacja

Oferty prac licencjackich i magisterskich

Oferty prac licencjackich i magisterskich

Oferty praktyk studenckich

Oferty praktyk studenckich

Program IFJ PAN Particle Physics Summer Student Programme rozpoczął się w 2013 roku od praktyk pod nazwą LHC – praktyki studenckie zorganizowanych przez pracowników Zakładu Eksperymentu ATLAS. Przez pierwsze dwa lata reklama programu była skierowana do studentów krakowskich uczelni. Od 2015 roku zaproszenie skierowane jest do studentów wszystkich polskich uczelni . Od 2018 roku program prowadzony jest w języku angielskim i adresowany również do studentów z uczelni zagranicznych.

Program praktyk podzielony jest na dwie części: w pierwszym tygodniu odbywają się wykłady oraz ćwiczenia. Pozostałe trzy tygodnie poświęcone są na realizację projektów pod okiem pracowników IFJ PAN. W ostatnim dniu praktyk organizowana jest mini-konferencja, podczas której wszystkie zespoły prezentują wyniki wykonywanych projektów.

Więcej szczegółów oraz materiałów znajduje się na stronie projektu oraz na profilu Facebookowym.

Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych organizowane są co roku dla uczniów szkół średnich. Głównym organizatorem warsztatów jest dr hab. Krzysztof Woźniak z NZ14. Podczas warsztatów wygłaszane są wykłady:

  • ogólny wstęp do fizyki cząstek elementarnych (najlepiej ze wspomnieniem Modelu Standardowego oraz LHC i działających przy nim eksperymentów),
  • dokładniejsze omówienie zagadnień związanych z wykonywanym przez uczniów ćwiczeniem (rozpady cząstek, bozon Z i bozon Higgsa, metody detekcji cząstek),
  • omówienie technicznych szczegółów ćwiczenia.