Aktualne granty

Komisja europejska

NCN

MNiSW

NAWA

Inne projekty


Komisja europejska

 1. Horyzont 2020 - Program MSCA-RISE Marie Skłodowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange
  Projekt: "Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research 2" (JENNIFER 2)
  Kontrakt nr: 822070 (2019-2023)
  Koordynator: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Andrzej Bożek

Wróć


NCN

 1. Nr projektu: 2016/23/B/ST9/01635
  Nazwa programu: OPUS 12
  Tytuł: Pomiar składu promieni kosmicznych ultra-wysokich energii
  Kierownik: prof. Henryk Wilczyński
  Termin realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2021
  Środki finansowe: 631 900 PLN
 2. Nr projektu: 2016/23/B/ST2/00702
  Nazwa programu: OPUS 12
  Tytuł: Badanie korelacji i fluktuacji w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach akceleratora LHC
  Kierownik: dr hab. Adam Trzupek
  Termin realizacji: 04.07.2017 - 03.07.2021
  Środki finansowe: 335 440 PLN
 3. Nr projektu: 2017/25/B/ST2/01234
  Nazwa programu: OPUS 13
  Tytuł: Poszukiwania zjawisk spoza Modelu Standardowego przy użyciu sygnatur z ciężkimi fermionami w stanie końcowym w eksperymencie ATLAS
  Kierownik: dr hab. Anna Kaczmarska
  Termin realizacji: 09.01.2018 - 08.01.2021
  Środki finansowe: 659 200 PLN
 4. Nr projektu: 2017/27/B/ST9/02272
  Nazwa programu: OPUS 14
  Tytuł: Polowanie na Galaktyczne pevatrony z obserwatorium HAWC
  Kierownik: dr hab. Sabrina Casanova
  Termin realizacji: 03.08.2018 - 02.08.2021
  Środki finansowe: 954 800 PLN
 5. Nr projektu: 2018/29/B/ST2/01644
  Nazwa programu: OPUS 15
  Tytuł: Poszukiwanie Nowej Fizyki w rzadkich rozpadach barionów powabnych
  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Witek
  Termin realizacji: 15.01.2019 - 14.01.2022
  Środki finansowe: 406 280 PLN
 6. Nr projektu: 2019/33/B/ST9/02569
  Nazwa programu: OPUS 17
  Tytul: Fale uderzeniowe jako zrodla wysokoenergetycznych czastek
  Kierownik: dr hab. Jacek Niemiec
  Termin realizacji: 20.02.2020 - 19.02.2023
  Środki finansowe: 1 161 720 PLN
 7. Nr projektu: 2018/29//N/ST2/01641
  Nazwa programu: PRELUDIUM 15
  Tytuł: Analiza korelacji Bosego-Einsteina dla par pionów pochodzących ze zderzeń proton-olów w eksperymencie LHCb
  Kierownik: mgr Bartosz Małecki
  Termin realizacji: 21.01.2019 - 20.01.2021
  Środki finansowe: 93 100 PLN
 8. Nr projektu: 2019/33/N/ST2/02874
  Nazwa programu: PRELUDIUM 17
  Tytuł: Symulacje i testy systemów detekcji światła scyntylacyjnego i wyzwalania detektora ICARUS T600
  Kierownik: mgr inż. Marta Babicz
  Termin realizacji: 31.01.2020 - 30.01.2022
  Środki finansowe: 115 767 PLN
 9. Nr projektu: 2017/26/E/ST2/00934
  Nazwa programu: SONATA BIS 7
  Tytuł: Poszukiwanie Nowej Fizyki w Radiacyjnych Rozpadach Powabu w eksperymencie LHCb
  Kierownik: dr Jolanta Brodzicka
  Termin realizacji: 04.06.2018 - 03.12.2022
  Środki finansowe: 1 598 260 PLN
 10. Nr projektu: 2019/34/E/ST2/00393
  Nazwa programu: SONATA BIS 9
  Tytuł: Badanie twardej dyfrakcji z wykorzystaniem detektora ATLAS
  Kierownik: dr Maciej Trzebiński
  Termin realizacji: 17.04.2020 - 16.04.2025
  Środki finansowe: 1 527 407 PLN
 11. Nr projektu: 2016/22/M/ST9/00583
  Nazwa programu: HARMONIA 8
  Tytuł: Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania
  Kierownik: dr hab. Jacek Niemiec
  Termin realizacji: 20.06.2017 - 19.06.2021
  Środki finansowe: 1 497 080 PLN
 12. Nr projektu: 2016/22/M/ST9/00382
  Nazwa programu: HARMONIA 8
  Tytuł: Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC
  Kierownik: dr hab. Jacek Niemiec
  Termin realizacji: 12.05.2017 - 11.12.2020
  Środki finansowe: 1 481 728 PLN

Wróć


MNiSW

 1. Diamentowy Grant MNiSW - Nr umowy: 0138/DIA/2017/46
  Tytuł: Badanie właściwości ekskluzywnej produkcji dżetów na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS
  Kierownik: mgr Paula Erland
  Termin realizacji: 06.09.2017 – 05.09.2021
  Środki finansowe: 216 377 zł
 2. Nr decyzji: DIR/WK/2016/16
  Tytuł: Eksperyment LHCb przy akceleratorze LHC w CERN
  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Witek
  Termin realizacji: 27.09.2016 - 31.12.2020
  Środki finansowe: 2 645 600 zł
 3. Nr decyzji: DIR/WK/2016/13
  Tytuł: Eksperyment ATLAS przy akceleratorze LHC w CERN
  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Wosiek
  Termin realizacji: 23.08.2016 - 31.12.2021
  Środki finansowe: 7 268 000 zł
 4. Nr decyzji: DIR/WK/2017/03
  Tytuł: Eksperyment Belle II na akceleratorze SuperKEKB w Ośrodku Badań Akceleratorowych Fizyki Wysokich Energii
  Kierownik: dr hab. Andrzej Bożek
  Termin realizacji: 11.04.2017 - 31.12.2021
  Środki finansowe: 2 217 000 zł
 5. Nr decyzji: DIR/WK/2017/05
  Tytuł: Eksperyment T2K (Tokai-to-Kamioka)
  Lider - NCBJ, IFJ PAN - współuczestnik
  Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
  Termin realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2022
  Środki finansowe: 6 176 255 zł
 6. Nr decyzji: DIR/WK/2017/12
  Tytuł: Demonstrator technologii dla mini-sieci małych teleskopów Czerenkowa dla projektu CTA
  Kierownik: dr hab. Jacek Niemiec
  Termin realizacji: 01.01.2018 - 30.06.2022
  Środki finansowe: 7 880 044,35 zł
 7. Nr decyzji: DIR/WK/2018/04
  Tytuł: Modernizacja i przystosowanie detektora Atlas do eksperymentu przy akceleratorze HL-LHC w CERN
  Lider - AGH, IFJ PAN - współuczestnik
  Kierownik: dr hab. Ewa Stanecka
  Termin realizacji: 01.07.2018 - 30.06.2023
  Środki finansowe: 11 941 272 zł (AGH)
 8. Nr decyzji: DIR/WK/2018/11
  Tytuł: Obserwatorium Pierre Auger
  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Wilczyński
  Termin realizacji: 21.12.2018 - 31.12.2022
  Środki finansowe: 1 009 880 zł
 9. Nr decyzji: DIR/WK/2017/04
  Tytuł: Modernizacja spektrometru LHCb
  Lider - AGH, IFJ PAN - współuczestnik
  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Witek
  Termin realizacji: 01.03.2017 - 30.04.2021
  Środki finansowe: 4 200 597 zł

Wróć


NAWA

 1. Nr projektu: PPN/BEK/2018/1/00065
  Nazwa programu: Program im. Bekkera
  Tytuł: Probing emission processes in PKS 2155-304: from radio to very high energy gamma rays
  Kierownik: dr Alicja Wierzcholska
  Termin realizacji: 1.03.2019 - 28.02.2020
  Nazwa ośrodka goszczącego: Uniwersytet w Heidelbergu
  Środki finansowe: 191 000 PLN
 2. Nr projektu: PPN/BEK/2018/1/00170
  Nazwa programu: Program im. Bekkera
  Tytuł: Establishing new physics effects in b->s transitions
  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Chrząszcz
  Termin realizacji: 01.09.2019 - 31.07.2020
  Nazwa ośrodka goszczącego: Die Technische Universität München (TUM)
  Środki finansowe: 163 000 PLN

Wróć


Inne projekty

 1. Projekt wspólny z ZIBJ
  Projekt: Baikal GVD Experiment
  02-2-1099-2010/2023 (2019-2020)
  Koordynator w IFJ PAN: Konrad Kopański

Wróć