Nagrody, wyróżnienia

2015

Nagrody

  • Srebrny Medal Honorowy „Zasłużony dla Województwa Małopolskiego”; za działalność naukową i aktywność w Radzie CERN; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
  • ATLAS Outstanding Achievement Award 2015; za kluczowy wkład w modernizację i przygotowanie systemów kontroli Detektora Wewnętrznego Śladów do zbierania danych na LHC przy energii 13 TeV; The ALTAS Collaboration Board Chair Advisory Group – dr Ewa Stanecka
  • Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego 2015; za cykl prac poświęconych poszukiwaniom zjawisk wykraczających poza Model Standardowy w rzadkich rozpadach mezonów pięknych i leptonów tau; Dyrektor i Rada Naukowa IFJ PAN – dr Marcin Chrząszcz
  • 2016 Breakthrough Prize in Fundamental Physics - za wyniki badań oscylacji neutrinowych pięciu międzynarodowych eksperymentów. Dla kolaboracji T2K za to, że eksperyment jako pierwszy zaobserwował i zmierzył oscylacje neutrin mionowych w neutrina elektronowe; Breakthrough Prize Foundation; Eksperyment T2K - z IFJ: mgr Marcela Batkiewicz, dr Anna Dąbrowska, dr Tomasz Wąchała, prof. dr hab. Agnieszka Zalewska