Nagrody, wyróżnienia

2016

Nagrody

  • 2016 LHCb PhD thesis award; For PhD students who defended their thesis in 2015 year. The awards will recognize students who have contributed in some way that is exceptional. They will recognize all the work done during the PhD, including activities beyond the central thesis subject; LHCb Collaboration; dr inż. Agnieszka Dziurda
  • Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego za rok 2016; za cykl prac poświęconych wyznaczeniu kąta macierzy Cabibbo-Kobayashiego-Maskawy (CKM); Dyrektor i Rada Naukowa IFJ PAN; dr inż. Agnieszka Dziurda
  • dr Marcin Chrząszcz i dr Alicja Wierzcholska - laureatami w XI edycji konkursu MNiSW na stypendia dla młodych wybitnych naukowców
  • dr Alicja Wierzcholska – laureatem stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej