Nagrody, wyróżnienia

2017

Nagrody

Artykuły wyróżnione


Nagrody

  • KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i popularyzowaniu polskiej myśli naukowej w świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej – prof. dr hab. Agnieszka Bąk-Zalewska
  • KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej – prof. dr hab. Piotr Malecki
  • KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej - prof. dr hab. Barbara Wosiek, prof. dr hab. Henryk Wilczyński
  • dr inż. Agnieszka Dziurda – laureatem konkursu o stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW

Wróć


Artykuły wyróżnione

  • Artykuł wyróżniony przez Physics World jako jeden z Top 10 Breakthroughs of 2017; Pierre Auger Collaboration, „Observation of large-scale anisotropy in the arrival directions of cosmic rays above 8x1018 eV”, Science 357, 1266-1270 (2017); Redakcja czasopisma Physics World IoP; Członkowie współpracy Pierre Auger (z IFJ: dr N. Borodai, dr hab. P. Homola, dr hab. J. Pękala, mgr Cz. Porowski, dr J. Stasielak, prof. dr hab. H.Wilczyński)
  • Artykuł wyróżniony przez Physics World jako 2017 Breakthrough of the year; „Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger”, Astrophys. J. Lett. 848:L12 (2017); Redakcja czasopisma Physics World IoP; Wielki międzynarodowy zespół astronomów i astrofizyków z udziałem m.in. Współpracy Pierre Auger
  • Artykuł wyróżniony przez Physical Review Letters w sekcji Highlights, Editors' Suggestion; T2K Collaboration „Combined analysis of neutrino and antineutrino oscillations at T2K”, Published in Phys. Rev .Lett. 118(2017) 151801; Redakcja czasopisma Physical Review Letters; Członkowie kolaboracji T2K (z IFJ: dr Marcela Batkiewicz, dr Anna Dąbrowska, dr Tomasz Wąchała, prof. dr hab. Agnieszka Zalewska)

Wróć