Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

Kierownik: dr hab. inż. Ewa Stanecka
tel: 12 662 8021
e-mail: Ewa.Stanecka@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no1/nz14/Atlas/

Sekretariat: mgr Beata Murzyn, mgr Monika Ławik

tel: 12 662 8010, 12 662 8011
fax: 12 662 8012
e-mail: Beata.Murzyn@ifj.edu.pl
e-mail: Monika.Lawik@ifj.edu.pl
e-mail: hepsec@ifj.edu.pl

Zespół

 • dr hab. Paweł Brückman de Renstrom
 • dr Dominik Derendarz
 • mgr inż. Maria Dudek
 • inż. Edward Gornicki
 • mgr inż. Monika Juzek
 • dr hab. Anna Kaczmarska
 • dr hab. Paweł Malecki
 • prof. dr hab. Piotr Malecki
 • dr Magdalena Sławińska
 • dr hab. inż. Ewa Stanecka
 • prof. dr hab. Adam Trzupek
 • prof. dr hab. Michał Turała
 • dr hab. Marcin Wolter
 • prof. dr hab. Barbara Wosiek
 • dr hab. Krzysztof Woźniak
 • dr Bartłomiej Żabiński
 • mgr inż. Zuzanna Żak