Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

Kierownik: dr hab. Adam Trzupek
tel: 12 662 8326
e-mail: Adam.Trzupek@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no1/nz14/Atlas/

Sekretariat: mgr Beata Murzyn, mgr Izabela Wisła, mgr Monika Ławik

tel: 12 662 8010, 12 662 8011
fax: 12 662 8012
e-mail: Beata.Murzyn@ifj.edu.pl
e-mail: Izabela.Wisla@ifj.edu.pl
e-mail: Monika.Lawik@ifj.edu.pl
e-mail: hepsec@ifj.edu.pl

Zespół

 • mgr Bahmani Marzieh
 • dr Banaś Elżbieta
 • dr hab. Brückman Paweł
 • mgr inż. Burka Klaudia
 • prof. dr hab. Chwastowski Janusz
 • mgr inż. Cieśla Krzysztof
 • mgr inż. Czekierda Sabina
 • dr Derendarz Dominik
 • mgr inż. Dziedzic Bartosz
 • mgr inż. Erland Paula
 • dr inż. Hajduk Zbigniew
 • dr hab. Kaczmarska Anna
 • dr hab. Korcyl Krzysztof
 • mgr Kowalewska Anna
 • mgr Krzysiak Janina
 • dr Malecki Paweł
 • prof. dr hab. Malecki Piotr
 • dr Olszewski Andrzej
 • mgr inż. Olszowska Jolanta
 • dr Sławińska Magdalena
 • mgr Smykiewicz Andrzej
 • dr hab. inż. Stanecka Ewa
 • dr Staszewski Rafał
 • dr Trzebiński Maciej
 • dr hab. Trzupek Adam
 • prof. dr hab. Turała Michał
 • dr hab. Wolter Marcin
 • prof. dr hab. Wosiek Barbara
 • dr hab. Woźniak Krzysztof
 • dr Żabiński Bartłomiej