Zakład Promieni Kosmicznych i Neutrin (NZ15)

Kierownik: Prof. dr hab. Henryk Wilczyński
tel: 12 662 8334
e-mail: Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl
strona www: http://auger.ifj.edu.pl

Sekretariat: mgr Beata Murzyn, mgr Izabela Wisła, mgr Monika Ławik

tel: 12 662 8010, 12 662 8011
fax: 12 662 8012
e-mail: Beata.Murzyn@ifj.edu.pl
e-mail: Izabela.Wisla@ifj.edu.pl
e-mail: Monika.Lawik@ifj.edu.pl
e-mail: hepsec@ifj.edu.pl