Stopnie i tytuły naukowe uzyskane od 2015 r.

Tytuł naukowy profesora

2023

 • Marcin Kucharczyk
 • Dariusz Góra

2021

 • Adam Trzupek

2020

 • Jacek Niemiec

Stopień doktora habilitowanego

2022

 • Alicja Wierzcholska - "Znaczenie obserwacji rentgenowskich w badaniu wielozakresowej emisji blazarów"

2020

 • Jarosław Stasielak – „Nowoczesne techniki detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii”

2019

 • Paweł Malecki – „Selected measurements of final states with third-generation fermions in proton – proton collisions using the ATLAS detector at the LHC”

2018

 • Marcin Chrząszcz – „Searches for New Physics effects in b → sl-l+ transitions”
 • Ewa Stanecka – „Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment”

2017

 • Jan Pękala – „Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła”

2016

 • Piotr Homola – „Fotony w promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii”
 • Sabrina Casanova – „Emisja promieniowania gamma z obłoków molekularnych - pochodzenie i transport promieniowania kosmicznego w Galaktyce”

Stopień doktora

2020

 • Arianna Ligorini – „Particle acceleration and heating in mildly-relativistic magnetized shocks”

2019

 • Marzieh Bahmani – „Search for extended scenarios of electroweak symmetry breaking with the ATLAS experiment at LHC”
 • Sabina Czekierda – „Hadronic final states in diffractive pp scattering at √s = 13 TeV using the ATLAS detector”
 • Czesław Porowski – „The top-down method of extensive air shower reconstruction: its feasibility and prospects for testing nuclear interaction models”

2018

 • Klaudia Burka – „Measurement of the azimuthal anisotropy in Pb+Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV with the ATLAS detector at the LHC”
 • Beata Turbiarz – „Badania funkcji struktury fotonu w obszarze energii przyszłego liniowego zderzacza ILC/CLIC”
 • Anna Kowalewska – „Search for charged Higgs boson in the T+jets final state with proton-proton collision data recorded with the ATLAS experiment”
 • Małgorzata Pikies – „Searches for new physics in B → SL+L− transitions at the LHCb experiment”
 • Olga Werbycka – „Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle”

2017

 • Artem Bohdan – „Electron injection at high mach number non-relativistic perpendicular shocks”

2016

 • Bartłomiej Rachwał – „Search for baryon and lepton number violation in heavy baryon decays and the background studies for exotic searches”
 • Marcela Batkiewicz – „Production of π0 mesons in νμ CC interactions in the tracker part of the near detector of the T2K experiment”
 • Małgorzata Harańczyk – „Neutrino beam simulations and background studies for the SUNLAB location in Poland”
 • Karol Adamczyk – „Badanie charakterystyk półtaonowych rozpadów B w eksperymencie Belle”

2015

 • Bartłomiej Żabiński – „Produkcja cząstek naładowanych w oddziaływaniach ołów-ołów przy energii √SNN=2.76 TeV i proton-ołów przy energii √SNN=5.02 TeV w eksperymencie ATLAS”
 • Agnieszka Dziurda – „Studies of time dependent CP violation in charm decays of B0s mesons”
 • Marcin Chrząszcz – „Search for charged lepton flavour violation at LHCb experiment”