Proponowane tematy prac doktorskich

 1. Poszukiwanie rozpadów łamiących liczbę leptonową B→ hlτ (szczegóły) dr hab. Andrzej Bożek
 2. Badanie relatywistycznych fal uderzeniowych w zmagnetyzowanej plazmie (szczegóły) prof. dr hab. Jacek Niemiec
 3. Produkcja cząstek w oddziaływaniach dyfrakcyjnych przy wysokich energiach (szczegóły) prof. dr hab. Janusz Chwastowski
 4. Produkcja mezonów powabnych w przypadkach dyfrakcyjnych (szczegóły) prof. dr hab. Janusz Chwastowski
 5. Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji przypadków foton+dżet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS (szczegóły) prof. dr hab. Janusz Chwastowski
 6. Zastosowanie nowoczesnych metod analizy wielowymiarowej do optymalizacji poszukiwań nowej fizyki w sektorze Higgsa z leptonami w stanie końcowym w eksperymencie ATLAS (szczegóły) dr hab. Paweł Brückman de Renstrom
 7. Poszukiwania Nowej Fizyki z ciężkimi fermionami w stanach końcowych (szczegóły) dr hab. Anna Kaczmarska
 8. Poszukiwanie ciężkiego bozonu Higgsa w rozpadzie na kwarki b (szczegóły) dr hab. Paweł Malecki
 9. Aparatura do pomiarów procesów fizyki cząstek elementarnych w eksperymencie ATLAS na HL- LHC (szczegóły) dr hab. Ewa Stanecka
 10. Poszukiwanie nowej fizyki w przypadkach z dwoma bozonami Higgsa w eksperymencie ATLAS (szczegóły) dr hab. Marcin Wolter
 11. Badanie produkcji cząstek naładowanych w zderzeniach protonów i jąder atomowych w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczegóły) dr hab. Krzysztof Woźniak
 12. Skuteczność detekcji zespołów wielkich pęków atmosferycznych przez globalnie rozproszoną sieć małych detektorów promieniowania kosmicznego (szczegóły) dr hab. Krzysztof Woźniak
 13. Rozwój metod wyboru przypadków oddziaływań protonów i ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczegóły) dr hab. Krzysztof Woźniak
 14. Eksperyment Bajkał – poszukiwanie nieznanych zjawisk astrofizycznych (szczegóły) dr hab. Dariusz Góra
 15. Badanie promieni kosmicznych w Obserwatorium Pierre Auger (szczegóły) dr hab. Dariusz Góra
 16. Wczesne ostrzeganie przed trzęsieniami ziemi dzięki monitorowaniu niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego? (szczegóły) dr hab. Piotr Homola
 17. Opracowanie numeryczne oraz weryfikacja eksperymentalna równań elektrodynamiki kwantowej opisujących rozszczepienie fotonu o bardzo dużej energii na fotony wtórne (szczegóły) dr hab. Piotr Homola
 18. Anomalne rozkłady czasów przylotu w zespołach promieni kosmicznych jako sygnatury oddziaływań cząstek o dużej energii z kwantową strukturą czasoprzestrzeni (szczegóły) dr hab. Piotr Homola
 19. Badanie wpływu promieniowania jonizującego pochodzącego z centralnych obszarów wielkich pęków atmosferycznych na zdrowie społeczeństwa (szczegóły) dr hab. Piotr Homola