Nagrody

Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego za rok 2019

dr. Michałowi Krupińskiemu za cykl 8. prac dotyczących magnetycznych własności nanokrystalicznych i nanostrukturyzowanych cienkich warstw z prostopadłą anizotropią magnetyczną oraz opracowanie nowych metod ich wytwarzania, pozwalających uzyskiwać matryce nanostruktur magnetycznych cechujące się wielkoskalowym uporządkowaniem z bardzo niską liczbą defektów


Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat - mgr Karolina Martinson

45. Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie, 13-18 IX 2019

Tytuł plakatu: Statystyczne własności czasowych przebiegów parametrów fizycznych w muzyce


Wyróżnienie w sesji plakatowej - mgr Michał Żurek (NZ35)

XVI KATOWICKO-KRAKOWSKIE Seminarium
Fizyka Fazy Skondensowanej

Tytuł plakatu: Wpływ zanieczyszczeń gazowych na zdolności sorpcyjne wodoru przez stopy metaliczne - pierwsze wyniki pochodzące z budowanej aparatury pomiarowej


Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego 2018

Nagrodę otrzymał dr Andrzej Ptok z Zakładu Komputerowych Badań Materiałów (NZ33). Dr Ptok jest pracownikiem naszego Instytutu od 2015 roku. Nagroda została przyznana za cykl 14 publikacji (w tym dwie prace monoautorskie), dotyczących teoretycznych badań nadprzewodnictwa w obecności pola magnetycznego, nieporządku oraz sprzężenia spin-orbita. Tematyka prac związana była m.in. z realizacją niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa typu FFLO (w którym pary Coopera posiadają całkowity niezerowy pęd), wpływem domieszek na nadprzewodnictwo (w tym również powstawania stanów związanych Andreeva i Majorany) oraz realizacji przejścia Lifshitza indukowanego polem magnetycznym (tj. topologicznej zmianny powierzchni Fermiego). Praca dotycząca ostatniego zagadnienia została opublikowana w Scientific Reports (http://doi.org/10.1038/srep41979). Badane zagadnienia nie ograniczały się do fizyki ciała stałego ale dotyczyły również ultra-zimnych gazów fermionowyh w pułapkach optycznych.


Komitet oceniający prezentacje posterowe oraz wystąpienia ustne młodych uczestników konferencji MULTIS2019 przyznał następujące nagrody:

 • za najlepszy poster dr hab. Magdalena Fitta
  "Magnetic properties study of iron oxide nanoparticles-loaded poly(ε-caprolactone) nanofibres"
 • Nagrodę Kierownika NO3 za najlepszy referat wygłoszony przez młodego uczonego otrzymała mgr Agnieszka Dołęga
  "Temperature-modulated vibrational dynamics of carbamazepine"

Nagrody dla wynalazków opracowanych w IFJ PAN

W dniach 15-17 października reprezentanci naszego instytutu wzięli udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018, odbywającej się na Politechnice Warszawskiej, gdzie prezentowali dwa nowatorskie rozwiązania opracowane w Zakładzie Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur kierowanym przez dr hab. Martę Wolny-Marszałek.

Więcej


Prestiżowe stypendium "Diamentowy grant" dla inż. Dominika Czerni

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Pana Dominika Czerni, który otrzymał prestiżowe stypendium "Diamentowy grant" przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybitnym studentom na realizowanie badań. Pan Dominik od ponad 2 lat jest pod opieką dr. inż. Piotra Koniecznego (Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur).

Więcej


Komitet oceniający prezentacje posterowe oraz wystąpienia ustne młodych uczestników konferencji MULTIS2017 przyznał następujące nagrody:

 • Pierwszą nagrodą wyróżniono dr Michała Krupińskiego za referat:
  Highly ordered arrays of Fe60Al40 nanomagnets embedded within flat paramagnetic matrix.
 • Drugą nagrodą wyróżniono dr Tomasza Rozwadowskiego za referat:
  Cold crystallization and glass transitions in 4CFPB liquid crystal.
 • Wyróżnienie za najlepszy poster otrzymała dr Ewa Juszyńska-Gałązka za prezentację:
  Polymorphism and vibrational investigations (FT-IR and IINS) of glass-forming 2-phenylbutan-1-ol (BEP), 2-(trifluoromethyl)phenethyl alcohol (2TFMP) and 4-(trifluoromethyl)phenethyl alcohol (4TFMP).

Międzynarodowe jury XXXVI konferencji "Dynamical Properties of Solids - DyProSo 2017" pod przewodnictwem prof. Winfrieda Petry'ego oceniło wystąpienia ustne młodych naukowców oraz przyznało następujące nagrody:

 • Za komunikat o największych walorach dydaktycznych wyróżniono referat pani mgr inż. Karoliny Martinson pt.:
  Weber-Fechner law in short time acoustic pulses.
 • Za najlepszy komunikat na temat zastosowań fizyki wyróżniono referat pana mgr inż. Marcina Majki pt.:
  Dynamics of arteries - effects of occlusions and embolus.