Zakład Badań Strukturalnych (NZ31)

Kierownik: dr hab. Mirosław Gałązka, prof. IFJ PAN
tel: 12 662 8211
e-mail: Miroslaw.Galazka@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no3/nz31/Welcome.html

Zespół

  • dr hab. Ewa Dryzek, prof. IFJ PAN
  • prof. dr hab. Jerzy Dryzek
  • dr hab. Mirosław Gałązka, prof. IFJ PAN
  • dr hab. Paweł Horodek, prof. IFJ PAN
  • prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
  • dr inż. Krzysztof Siemek
  • dr Paweł Sobieszczyk
  • prof. dr hab. Piotr Zieliński

Doktoranci

  • mgr inż. Marcin Piwowarczyk
  • mgr inż. Karolina Stelmach