Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych (NZ32)

Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
tel: 12 662 8160
e-mail: magdalena.parlinska@ifj.edu.pl

Zespół

  • dr hab. inż. Joanna Depciuch-Czarny
  • dr inż. Bartosz Klębowski
  • prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan

Doktoranci

  • mgr inż. Tomasz Tarnawski