Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)

Kierownik: dr hab. inż. Michał Krupiński, prof. IFJ PAN
tel: 12 662 8344
e-mail: Michal.Krupinski@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no3/nz34/

Zespół

 • prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek
 • dr inż. Juliusz Chojenka
 • mgr Piotr Horeglad
 • dr hab. Paweł Horodek, prof. IFJ PAN
 • dr hab. inż. Michał Krupiński, prof. IFJ PAN
 • dr Marzena Mitura-Nowak
 • dr Ihor Oshchapovskyy
 • dr inż. Marcin Perzanowski
 • dr Mohammad Sadegh Shakeri
 • dr inż. Krzysztof Siemek
 • dr Paweł Sobieszczyk
 • dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka, prof. IFJ PAN
 • dr Arkadiusz Zarzycki

Pracownicy techniczni

 • Władysław Kowalski

Doktoranci

 • mgr inż. Oliwia Polit