Zakład Inżynierii Molekularnej i Nanoelektroniki (NZ36)

Kierownik: dr hab. Łukasz Laskowski
tel: 12 662 8263, 12 662 8402
e-mail: lukasz.laskowski@ifj.edu.pl
strona www: https://www.ifj.edu.pl/oddzialy/no3/nz36/

Zespół

  • mgr inż. Michał Adamek
  • dr Marek Doskocz
  • dr Agnieszka Karczmarska
  • dr hab. Małgorzata Kąc
  • dr Dominika Kuźma
  • dr hab. Łukasz Laskowski
  • dr Oleksandr Pastukh
  • dr inż. Mateusz Schabikowski

Doktoranci

  • mgr Sara El Houbbadi
  • mgr Anna Nykiel