Projekty i współpraca

Projekty NCN

Nr projektu: 2015/17/B/ST3/02478
Nazwa programu: OPUS 9
Tytuł: Dodekaboranowe przewodniki superjonowe
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
Termin realizacji: 16.03.2016 - 15.03.2020
Środki finansowe: 632 800 PLN

Nr projektu: 2017/25/B/ST3/02586
Nazwa programu: OPUS 13
Tytuł: Badanie własności strukturalnych i dynamicznych układów silnie skorelowanych i nanostruktur metali przejściowych
Kierownik: dr hab. Przemysław Piekarz
Termin realizacji: 10.01.2018 - 09.01.2021
Środki finansowe: 633 400 PLN

Nr projektu: 2017/24/C/ST3/00276
Nazwa programu: SONATINA 1
Tytuł: Przemiany izolator-metal w układach silnie skorelowanych elektronów z oddziaływaniami dalszego zasięgu
Kierownik: dr Konrad Kapcia
Termin realizacji: 06.11.2017 - 05.11.2020
Środki finansowe: 626 572 PLN

Nr projektu: 2015/19/D/ST3/01843
Nazwa programu: SONATA 10
Tytuł: Wpływ nanostrukturyzacji na własności magnetotransportowe magnetycznych złączy metal/półprzewodnik wytworzonych metodą anodyzacji
Kierownik: dr Arkadiusz Zarzycki
Termin realizacji: 09.08.2016 - 08.08.2019
Środki finansowe: 486 200 PLN

Nr projektu: 2016/21/D/ST3/01299
Nazwa programu: SONATA 11
Tytuł: Badanie wpływu ograniczenia przestrzennego na dynamikę i samoorganizację układów molekularnych
Kierownik: dr Małgorzata Jasiurkowska- Delaporte
Termin realizacji: 06.02.2017 - 05.02.2020
Środki finansowe: 539 100 PLN

Nr projektu: 2017/26/E/ST5/00162
Nazwa programu: SONATA BIS 7
Tytuł: Cienkowarstwowe układy jednostek trwale magnetycznych oparte na krzemionkowych matrycach porowatych
Kierownik: dr hab. Łukasz Laskowski
Termin realizacji: 10.08.2018-9.08.2021
Środki finansowe: 1 248 800 PLN

Projekty NCBiR

Nr umowy: BIOSTRATEG2/297310/13/NCBR/2016
Tytuł: Innowacyjna instalacja produkująca wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniami otrzymywanych gazów i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
Termin realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2020
Środki finansowe: 2 041 350 PLN

Projekty MNiSW

Nr umowy: 0060/DIA/2018/47
Tytuł: Właściwości magnetyczne magnetyków molekularnych z defektami indukowanymi poprzez napromieniowywanie niskoenergetycznymi jonami
Kierownik: mgr Dominik Czernia
Termin realizacji: 07.09.2018 – 06.09.2022
Środki finansowe: 220 000 PLN

Nr decyzji: DIR/WK/2018/10
Tytuł: Scientific Membership of Poland at the Institute Laue-Langevin
Kierownik: dr hab. Wojciech Zając
Termin realizacji: 05.01.2019 - 31.12.2023
Środki finansowe: 17 908 917 PLN

Projekty NAWA

Nr projektu: PPN/BEK/2018/1/00387
Nazwa programu: Program im. Bekkera
Tytuł: Pressure influence on the magnetic properties of 3D molecular magnets based on Co-Nb/W and development of a new pressure cell for dynamic magnetic studies
Kierownik: dr Piotr Konieczny
Termin realizacji: 15.05.2019 - 15.08.2019
Nazwa ośrodka goszczącego: University of Florida
Środki finansowe: 62 500 PLN

Nr projektu: PPN/BIL/2018/1/00007
Nazwa programu: Wymiana bilateralna
Tytuł: Ferrimagnetic TbFe and GdFe films on self-assembled particles
Kierownik: dr hab. Marta Marszałek
Termin realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2020
Środki finansowe: 200 000 PLN

PAN- współpraca bilateralna

SŁOWACJA 2016-2018 (SAN) - wniosek o przedłużenie
Wieloaspektowe badania nowych materiałów magnetycznych - Comprehensive studies of novel magnetic materials
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Robert Pełka

WŁOCHY 2017-2019 (CNR)
Multidyscyplinarne badania strukturalnych i dynamicznych własności materiałów szkłotwórczych (glass-formerów) – Multidiscipinary studies of structural and dynamic properties of glass-forming compounds
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Mirosław Gałązka

JAPONIA 2018-2019 (Japan Society for the Promotion of Science)
Crystallization and glass transition of liquid crystals under negative to high pressure
Koordynator IFJ PAN: dr Tomasz Rozwadowski oraz prof. Kazuya Saito, Uniwersytet w Tsukubie

SNF Swiss National Science Foundation

Schweizerischer Nationalfonds zur Foerderung der Wissenschaftlichen Forschung
Projekt: Novel Ionic Conductors
CRSII2_1600749/1 (2015-2018)
Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Zbigniew Łodziana

Projekty wspólne z ZIBJ
Granty finansowane ze składki Polski w ZIBJ

Projekt: Badania wybranych materiałów i związków materii miękkiej dla celów magazynowania wodoru
04-4-1121-2015/2017
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Jan Krawczyk, od 2018 dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Projekt: Ciekłe kryształy w warunkach ograniczenia przestrzennego i mechanizmy agregacji substancji pochodzenia organicznego
04-4-1121-2015/2017
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Wojciech Zając