Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2017/2018
    26.06.2018 Dr Silvia Pizzanelli Instituto di Chimica dei Composti Organometallici CNR, Piza, Włochy
  9:00 Unravelling main- and side-chain motions in polymers with NMR relaxometry: the case of polyvinyl butyral
25.06.2018 Dr Giacomo Prampolini Instituto di Chimica dei Composti Organometallici CNR, Piza, Włochy
  13:00 Quantum Mechanically Derived Force-Fields (QMD-FFs) for Molecular Dynamics Simulations: Challenges, Applications and Perspectives
19.06.2018 Prof. dr hab. Maciej Maska Zakład Fizyki Teoretycznej,
Uniwersytet Śląski w Katowicach
  9:00 Model fazowo-fermionowy: efektywne podejście do modelu bozonowo-fermionowego
12.06.2018 Prof. Igor N. Meshkov Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja
  9:00 Development of Positron Annihilation Spectroscopy at Joint Institute for Nuclear Research Dubna, Russia
 5.06.2018 Mgr inż. Jacek Fal Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej,
Politechnika Rzeszowska
  9:00 Właściwości elektryczne zawiesin wybranych nanocząstek w cieczy bazowej
29.05.2018 Mgr Karolina Martinson IFJ PAN, NZ31, Studia Doktoranckie FCB
  9:00 Fizyczne i fizjologiczne aspekty percepcji krótkich sygnałów akustycznych: badania behawioralne i eksperymenty w komorze bezechowej
15.05.2018 Mgr Aksel Kobiałka Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  9:00 Emergencja kwazicząstek Majorany w topologicznych nanoukładach
24.04.2018 Dr Yevhen Zabila Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ34
  9:00 Badania własności warstw bizmutu do zastosowań w giętkich czujnikach pola magnetycznego
17.04.2018 Mgr Szczepan Głodzik Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  9:00 Stany związane w nadprzewodnikach - wpływ sprzężenia
spin-obrbita
10.04.2018 Mgr Marcin Piwowarczyk IFJ PAN, NZ31, Studia Doktoranckie FCB
  9:00 Mezomorfizm 4-nitrocynamonianów pochodnych 4-hydroksyazobenzenu
20.03.2018 Dr Ewa Juszyńska-Gałązka Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ35
  9:00 Elementy dynamiki związków polarnych o różnym stopniu uporządkowania molekuł
 6.03.2018 Dr inż. Marcin Majka Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ31
  9:00 Model matematyczny ludzkiego serca wraz z krążeniem płucnym: symulacja oddychania i chorób zastawek serca
1.03.2018 Dr hab. Zbigniew Galewski Zakład Chemii Fizycznej, Uniwersytet Wrocławski
  13:00 Azobenzen jako element struktury związków mezogennych
27.02.2018 Mgr inż. Elżbieta Drzymała IFJ PAN, NZ35, Międzynarodowe Studium Doktoranckie
  9:00 Trójskładnikowy katalizator Pt/Re/SnO2 do elektrochemicznego utleniania etanolu: synteza i charakteryzacja fizykochemiczna
20.02.2018 Dr Arkadiusz Zarzycki Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ34
  9:00 Modyfikacja własności fizycznych cienkowarstwowego stopu FePd poprzez nanostrukturyzację powierzchni
30.01.2018 Dr Natalia Osiecka Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ35
  9:00 Charakterystyka przejść fazowych etosuksymidu
23.01.2018 Dr hab. Jarosław Kłos Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  9:00 Fale spinowe w planarnych kryształach magnonicznych
16.01.2018 Mgr inż. Dominika Kuźma IFJ PAN, NZ31, Międzynarodowe Studium Doktoranckie
  9:00 Struktura magnetyczna, mechanizm przełączania i fale spinowe w układach quasi-dwuwymiarowych makrospinów
 9.01.2018 Dr hab. Elżbieta Jartych Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
  9:00 Efekt Mössbauera i efekt sprzężenia magnetoelektrycznego w multiferroikach zawierających żelazo
12.11.2017 Dr Magdalena Fitta Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ34
  9:00 Synteza i badanie własności cienkich warstw analogów błękitu pruskiego
 5.12.2017 Mgr Anton Popov Laboratoire LP3, Uniwersytet w Marsylii
  9:00 Synthesis and characterization of alloy and core-shell nanoparticles by pulsed laser ablation
29.11.2017  Dr Mária Zentková Instytut Fizyki Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach
  15:00 Manganite based magnetic nanoparticles - exchange bias effect

Dr Marián Mihalik Instytut Fizyki Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach
Tuning of magnetic and dielectric properties in orthorhombic
RMn1-xFexO3 system
21.11.2017 Dr Kay Potzger Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
  9:00 Engineering magnetic properties by the introduction of defects
14.11.2017 Prof. dr hab. Piotr Zieliński Zakład Badań Strukturalnych IFJ PAN
  9:00 Polityka otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych - do czego nas zmusza i co oferuje w zamian
 7.11.2017 Dr Olga Sikora Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ33
  9:00 Kwantowy lód spinowy
24.10.2017 Mgr Agnieszka Dołęga IFJ PAN, NZ35, Studia Doktoranckie FCB
  9:00 Wpływ promieniowania neutronowego na strukturę i własności wielościennych nanorurek węglowych
17.10.2017 Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katera Elektroniki, Wydział Informatyki i Elektroniki oraz Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
  9:00 Spintronika: magnetyczne złącza tunelowe, spin-torque oscylatory - przegląd badań prowadzonych w Katedrze Elektroniki AGH
10.10.2017 Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ34
  9:00 Nowy wspaniały świat szyfrów
 3.10.2017 Mgr inż. Jakub Fitas Zakład Inżynierii Nowych Materiałów,
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  9:00 Ferroelektryczne ciekłe kryształy do zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych nowej generacjiPoprzednie seminaria