Oddział Fizyki Teoretycznej (NO4)

Kierownik: prof. dr hab. Maciej Skrzypek
tel: 12 662 8347
e-mail: Maciej.Skrzypek@ifj.edu.pl

Zastępca Kierownika: dr hab. Sebastian Sapeta
tel: +48 12 662 8353
e-mail: Sebastian.Sapeta@ifj.edu.pl

Sekretariat: mgr Katarzyna Wardęga (Krzywda), mgr inż. Renata Wieczorek
tel: 12 662 8221
fax: 12 662 8002
e-mail: NO4.sekretariat@ifj.edu.pl

Zakłady