Granty i nagrody

Granty

Trwające

2020-2025
Tytuł: „QCD ex-Machina: nowe podejście do rozwiązywania problemów Chromodynamiki Kwantowej”
Finansowanie: NCN SONATA BIS
Kierownik projektu: dr Andrzej Siódmok

2020-2023
Tytuł: „Nowy poziom precyzji dla nuklearnych rozkładów partonowych”
Finansowanie: NCN SONATA BIS
Kierownik projektu: dr Aleksander Kusina

2020-2023
Projekt: „Poprawiony opis dżetów do przodu w zderzaczach hadronów”
Finansowanie: NCN OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Andreas van Hameren

2020-2023
Projekt: „Odsłaniając wielowymiarową strukturę partonową hadronów”
Finansowanie: NCN OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat

2019-2023
Projekt: „Opis relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów w reżimie dużych gęstości liczby barionowej”
Finansowanie: NCN SONATA BIS
Kierownik projektu: dr hab. Radosław Ryblewski

2019-2023
Projekt: "The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications" (STRONG 2020)
Finansowanie: EU Horyzont 2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Kutak

2019-2022
Projekt: „Opis fotoprodukcji lekkich mezonów”
Finansowanie: NCN OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Robert Kamiński

2019-2021
Projekt: „Zastosowanie faktoryzacji zależnej od pędów poprzecznych (TMD) do opisu oddziaływań hadronowych badanych w LHC w CERNie”
Finansowanie: PAN
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Krzysztof Kutak

2018-2021
Projekt: „Chromodynamika kwantowa a podłużna i poprzeczna struktura materii kwarkowo-gluonowej”
Finansowanie: NCN OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kutak

2018-2021
Projekt: „Przewidywania najwyższej precyzji w chromodynamice kwantowej dla procesów na LHC”
Finansowanie: NCN OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Sapeta

2017-2021
Projekt: “Unraveling new physics at the LHC through the precision frontier”
Finansowanie: EU COST Action (CA16201)
Koordynator IFJ PAN: dr Radosław Ryblewski

2017-2021
Projekt: „Nowe teorie hydrodynamiki relatywistycznej dla materii oddziałującej silnie”
Finansowanie: NCN OPUS
Kierownik projektu: prof. Wojciech Florkowski

2017-2021
Projekt: „Procesy relaksacyjne dla dużych częstości: fenomenologia i dynamika ułamkowa”
Finansowanie: NCN OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Górska

Zakończone (od 2016 roku)

2019-2020
Projekt: „Nowe metody wyznaczania niepewności funkcji rozkładów partonów w jądrach atomowych”
Finansowanie: NCN Miniatura
Kierownik projektu: dr Aleksander Kusina

2017-2020
Projekt: „Nowa analiza potencjału badawczego przyszłych zderzaczy elektron-pozyton”
Finansowanie: NCN OPUS
Kierownik projektu: prof. Stanisław Jadach

2017-2020
Projekt: „Kolorowa precyzja dla Wielkiego Zderzacza Hadronow”
Finansowanie: NCN SONATA
Kierownik projektu: dr Andrzej Siódmok

2016-2020
Projekt: Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions - Short Term Scientific Mission
Finansowanie: EU COST Action (CA15213)
Kierownik projektu: dr hab. Radosław Ryblewski

2018-2019
Projekt: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (Program PROM)
Finansowanie: NAWA
Kierownik: dr hab. Andrzej Horzela

2018-2019
Projekt: „Rozpraszanie Drell-Yana jako precyzyjna sonda niescałkowanych rozkładów kartonowych w nukleonach i jądrach”
Finansowanie: MNiSW MOBILITY PLUS
Kierownik: dr Tomasz Stebel

2016-2019
Projekt: „Nowe cechy struktury partonowej nukleonów i jąder i ich implikacje dla wysokoenergetycznych eksperymentów rozproszeniowych”
Finansowanie: NCN OPUS
Kierownik: prof. Krzysztof Golec-Biernat

Nagrody i stypendia

 • Prof. dr hab. Stanisław Jadach - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2020)
 • Dr Andrzej Siódmok - Stypendium im. M. Bekkera NAWA (2020)
 • Dr Aleksander Kusina - The Kosciuszko Foundation Fellowship (2019-2020)
 • Dr hab. Paweł Błasiak - Stypendium im. M. Bekkera NAWA (2019)
 • Dr Aleksander Kusina - Stypendium im. M. Bekkera NAWA (2019)
 • Dr Andrzej Siódmok - Stypendium Ministerstwa dla Młodych Wybitnych Naukowców (2018-2020)
 • Mgr Ambra Lattanzi - Stypendium im. Iwanowskiej NAWA
 • Dr hab. Krzysztof Kutak - Nagroda i stypendium DAAD na projekt badawczy w Niemczech (2018)
 • Dr Krzysztof Kutak - Stypendium Ministerstwa dla Młodych Wybitnych Naukowców (2012-2015)
 • Dr hab. Radosław Ryblewski - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego IFJ PAN (2014)
 • Dr hab. Katarzyna Górska - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego IFJ PAN (2013)
 • Dr Joanna Bratek-Jałocha - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego IFJ PAN (2011)
 • Prof. dr hab. Wojciech Florkowski- Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU (2009)
 • Prof. dr hab. Wojciech Broniowski - Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU (2009)
 • Dr Mikołaj Chojnacki - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego IFJ PAN (2007)
 • Prof. dr hab. Marek Jeżabek- Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU (2007)
 • Dr hab. Paweł Błasiak - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego IFJ PAN (2005)
 • Dr hab. Beata Ziaja - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego IFJ PAN (2002)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat - Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU (2001)
 • Dr hab. Jarosław Kwapień - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego IFJ PAN (2000)
 • Dr hab. Anna Staśto - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego IFJ PAN (1999)
 • Prof. dr hab. Maciej Skrzypek - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego IFJ PAN (1996)