Zakład Teorii Systemów Złożonych (NZ44)

Kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
tel: 12 662 8220
e-mail: Stanislaw.Drozdz@ifj.edu.pl

strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no4/nz44/page

Sekretariat: mgr inż. Jolanta Mosurek

tel: 12 662 8221
fax: 12 662 8002
e-mail: Jolanta.Mosurek@ifj.edu.pl