Zakład Teorii Systemów Złożonych (NZ44)

Kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
tel: 12 662 8220
e-mail: Stanislaw.Drozdz@ifj.edu.pl

strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no4/nz44/page

Sekretariat: mgr Katarzyna Wardęga (Krzywda)

tel: 12 662 8221
fax: 12 662 8002
e-mail: NO4.sekretariat@ifj.edu.pl

Zespół

  • prof. dr hab. Stanisław Drożdż
  • dr hab. Jarosław Kwapień
  • dr hab. Paweł Oświęcimka
  • prof. dr hab. Andrzej Horzela
  • dr hab. Paweł Błasiak
  • dr hab. Katarzyna Górska

Doktoranci

  • mgr inż. Tomasz Stanisz
  • mgr Ewa Borsuk
  • mgr Tobiasz Pietrzak