Partnerzy projektu

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska
Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55)

Skład zespołu:

Małgorzata Lekka (PI), Joanna Zemła, Renata Szydlak, Marcin Luty, Tomasz Zieliński (student), Łukasz Kozłowski (student)

Biolog (hodowle komórkowe) – Joanna Pabijan

Administracja – Małgorzata Lewandowska-Mączka, Małgorzata Borek

Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny, Trondheim, Norwegia
Wydział Fizyki

Skład zespołu:

Bjorn Torger Støkke (PI), Ingrid Haga Øvreeide, Victorien E. Prot, Thomas Hines (student)

Administracja – Solveig Bråten, Tor Magne Volden