Cele projektu

  • Opracowanie i zbadanie idei nowej generacji urządzeń mikroprzepływowych wykorzystujących zarówno mikromacierze białkowe jak i hydrożele imitujące środowisko komórek nowotworowych w celu selekcji określonej populacji komórek.
  • Zrozumienie mechanizmów zmian własności lepkosprężyustych w komórkach przepływających przez mikrokanały z wykorzystaniem modelowych substancji o różnych własnościach reologicznych.
  • Identyfikacja własności mechanicznych/reologicznych komórek wykorzystywanych do określenia kryteriów skutecznego rozpoznawania zmienionych komórek.
  • Wyznaczenie poziomu wykrywalności komórek nowotworowych w oparciu o własności biomechaniczne/bioreologiczne w układach komórkowych o małej i dużej deformalności.