Zadania Badawcze

W pierwszym roku realizacji projektu wszystkie zadania realizowano dla komórek raka pęcherza moczowego, ponieważ charakteryzują się one dużą różnicą odkształcalności związaną z organizacją cytoszkieletu aktynowego znajdującego się wewnątrz komórek. Wybrano trzy linie komórkowe:

 • HCV29 – niezłośliwy rak moczowodu
 • HT1376 – rak pęcherza moczowego (carcinoma)
 • T24 – rak przejściowokomórkowy pęcherza moczowego
Obrazy fluorescencyjne pokazujące organizację włókien aktynowych (A-C, zielony) w komórkach raka pęcherza moczowego (niebieski – jądro komórkowe, podziałka 20 mikronów). (D) rozkład modułu Younga (sprężystości) żywych komórek.

Zadania badawcze przewidziane do realizacji w pierwszym roku realizacji projektu:

 • Zadanie 1: Projekt i wykonanie układu mikrofluidycznego, lider NTNU
 • Zadanie 4: Przygotowanie powierzchni do selektywnego wylapywania sortowanych komorek, lider IFJ PAN
 • Zadanie 9: Ocena inwazyjnosci badanych komorek, lider IFJ PAN
 • Zadanie 5: Weryfikacja biologicznej aktywnosci immobilizowanych molekul, lider IFJ PAN
 • Zadanie 2: Optymalizacja wlasnosci ukladu mikrofluidycznego, 5 – 15 months, liderzy NTNU & IFJ PAN

Zadania badawcze przewidziane do realizacji w drugim roku realizacji projektu

 • Zadanie 9: Ocena inwazyjnosci badanych komorek, lider IFJ PAN
 • Zadanie 3: Zastosowanie ukladu mikrofluidycznego do sortowania i selektywnego wylapywania komorek czerniaka, lider NTNU
 • Zadanie 7: Pomiary wlasnosci reologicznych komorek w zawiesinie, liderzy NTNU & IFJ PAN
 • Zadanie 8: Opracowanie modelu opisujego reologiczne wlasnosci komorek w zawiesinie, lider NTNU

Zadania badawcze przewidziane do realizacji w trzecim roku realizacji projektu

 • Zadanie 10: Porównanie właściwości mechanicznych komórek (nie)adherentnych i adherentnych, liderzy IFJ PAN & NTNU
 • Zadanie 11: Sortowanie i selektywne wychwytywanie komórek w mieszaninach, lioderzy IFJ PAN & NTNU