Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

Kierownik: dr hab. Czesława Paluszkiewcz, prof. IFJ PAN

tel: 12 662 8095
e-mail: Czeslawa.Paluszkiewicz@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/oddzialy/no5/nz52/pl/index.htm

Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego

http://los.ifj.edu.pl/