AFM (Bruker-JPK System)

  • Maksymalny zasięg skanowania w płaszczyźnie X-Y: 100 μm x 100 μm (Nanowizard 4; Force Robot);
  • Maksymalny zakres skanowania w płaszczyźnie X-Y: 500 μm x 500 μm (CellHesion);
  • Maksymalny zakres Z: 100 μm (CellHesion), 15 μm (Nanowizard 4), 10 μm (Force Robot);

Wszystkie pomiary można wykonać w układzie z komorą cieczową w warunkach kontrolowanej temperatury (od RT do 60C). AFM jest zintegrowany z odwróconym mikroskopem optycznym (Olympus IX 71) wyposażonym w moduł fluorescencyjny (kamera Andora, standardowe filtry fluorescencyjne, obiektywy od 4x do 100x). W całej konfiguracji AFM jest wbudowany w system mikromanipulatora (Eppendorf).

Głowica Force Robot zintegrowana z odwróconym mikroskopem optycznym wyposażonym w moduł fluorescencyjny i kamerę