AFM (Xe120, Park Systems)

  • Maksymalny zakres skanowania w płaszczyźnie X-Y – 90 μm x 90 μm;
  • Maksymalny zakres skanera w osi Z :
    • 25 μm
    • 10 μm

Mikroskop wyposażony jest w dwa rodzaje komór cieczowych (otwartą oraz zamkniętą) umożliwiających pomiary w środowisku ciekłym o kontrolowanej temperaturze (od RT do 60C). AFM jest zintegrowany z fluorescencyjnym odwróconym mikroskopem optycznym (OLYMPUS IX71, kamera XC10, standardowe filtry fluorescencyjne, obiektywy od 4x do 100x).

AFM (Xe120) zintegrowany z odwróconym mikroskopem optycznych wyposazonych w moduł fluorescencyjny i kamerę

Głowica AFM – skaner w osi Z z zamontowanym elementem stanowiącym górną częścią komory cieczowej