Realizowane projekty

Międzynarodowe projekty


  • ImAgE-D projekt w ramach programu Horizon Europe: Marie Skłodowska-Curie Actions, HORIZON-MSCA-2022-DN-01; Imaging Ageing Endothelium at the nanoscale, B.Zapotoczny & M.Lekka (partner), 2023-2027;

Krajowe projekty