Projects

Projekty

Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków

Projekt: “Magnetic Resonance Methods Development and Applications for Life Sciences” (EuroCanMRI)

Program: PEOPLE – IRSES – International Research Staff Exchange Scheme
Kontrakt nr: 230863 (2009-2012)
Koordynator: dr Władysław Węglarz

Projekt: “Development of Magnetic Resonance Measurement System for the Examination, Characterisation and in vitro- and in vivo Observation of Probes on a Micrometer Scale” (Micro MR)
Program: Specific Targeted Research or Innovation Project – STREP
Kontrakt nr: FP6-2004-NEST-C-1-028533 (2007-2010)
Koordynator: prof. dr Jürgen Henning, The Albert Ludwig University Freiburg, Niemcy
Koordynator w IFJ PAN: dr Władysław Węglarz

Projekt: “Zastosowanie szybkich metod obrazowania MR do charakterystyki rozwoju niewydolności serca oraz badania skuteczności farmakoterapii niewydolności serca in vivo z wykorzystaniem unikatowego modelu tej choroby(myszy transgeniczne Tg q*44)”

Rodzaj projektu: own
Numer projektu: N202 034 32/0918
Czas trwania: 13/11/2007 – 12/05/2010
Kierownik Projektu: dr Tomasz Skórka

Projekt: Opracowanie metody istotnej poprawy stosunku sygnału do szumu w badaniach fMRI-DTI mózgu i rdzenia kręgowego człowieka
Rodzaj projektu: own
Numer projektu: N N518 413238
Czas trwania: 16/03/2010 – 15/03/2012
Kierownik Projektu: dr A. Krzyżak

Projekt: Obrazowanie MR jako narzędzie służące do oceny właściwości i porównania generycznych produktów leczniczych
Rodzaj projektu: own
Numer projektu: N N518 407438
Czas trwania: 2010
Kierownik Projektu: dr inż. P. Kulinowski