Kontakt

Kontakt

Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej

Kierownik Zakładu
dr hab. Władysław Węglarz

email: Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8256
tel.: +48 12 662 8231
fax: +48 12 662 8458

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków, Polska