Teaching

Proton Radiotherapy (Radioterapia protonowa: 1100-4RP)

Physics Department of University of Warsaw
Pasteura 5, 02-093 Warszawa
Fridays, 8:30 – 10:00 room (sala) 1.38

Lista wykładów (List of lectures)

1. Wprowadzenie: fizyczne, biologiczne, kliniczne i technologiczne aspekty radioterapii protonowej (28.02.2020)
    Introduction: physical, biological, clinical and technological aspects of proton beam therapy
2. Planowanie leczenia (20.03.2020, 9:00, Wykład online: https://us04web.zoom.us/j/733363239)
     Treatment planning
3. Radiobiologia (27.03.2020, 9:00, Wykład online)
     Radiobiology

4. Dozymetria i kontrola jakości (03.04.2020, 9:00, Wykład online)
     Dosimetry and quality assurance
5. Metody monitorowania zasięgu wiązki protonowej in-vivo (10.04.2020, 9:00, Wykład online)
     In-vivo proton beam therapy range monitoring methods 
6. Leczenie poruszających się organów (17.04.2020, 9:00, Wykład online)
     Treatment of moving targets

7. Egzamin ustny (24.04.2020). 09:00  room (online
     Oral exam

Handouts 
Lecture1
Lecture2
Lecture3
Lecture4
Lecture5
Lecture6
Exam

Literature:

H. Paganetti Proton Beam Therapy;
H. Paganetti Proton Therapy Physics (International Standard Book Number-13: 978-1-4398-3645-3)