2023

Ważniejsze publikacje pracowników Zakładu Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii w 2023 roku

  1. B. Popanda, J. Grolik, W. Gieszczyk, M. Środa . Effect of the sol-gel condition on photostability and optical properties of alkoxy-substituted zinc phthalocyanine in the hybrid glass matrix. Dyes and Pigments 213 (2023), 111142;
  2. W. Gieszczyk, A Mrozik, P. Bilski, Yu. Zorenko, S. Witkiewicz-Łukaszek, S. Świontek, M. Środa. Luminescence and energy-storage properties of Pr+3-doped YAlO3 crystals. Journal of Luminescence 258 (2023), 119814; Open Access
  3. M. Sankowska, P. Bilski, B. Marczewska, Ya. Zhydachevskyy. Influence of Elevated Temperature on Color Centers in LiF Crystals and Their Photoluminescence. Materials 2023, 16(4), 1489; Open Access
  4. M. Sądel, L. Grzanka, J.Swakoń, J. Baran, J. Gajewski, P. Bilski. Optically Stimulated Luminescent Response of the LiMgPO4 Silicone Foils to Protons and Its Dependence on Proton Energy. Materials 2023, 16(5), 1978 Open Access