2024

Ważniejsze publikacje pracowników Zakładu Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii w 2023 roku:

  1. P. Bilski, B. Marczewska, M. Sankowska, A. Kilian, J. Swakoń, Z. Siketić, P. Olko. Detection of proton tracks with LiF fluorescent nuclear track detectors Radiat. Meas. 173 (2024) 107083;
    https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2024.107083
  2. A. Gasiorowski, J.F. Benavente, P. Bilski, A. Mrozik. Extended study of the influence of europium doping on phosphate glass Rad. Phys. Chem. 220 (2024) 111696; https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2024.111696
  3. A. Shakhno, W. Gieszczyk, P. Bilski, S. Witkiewicz-Łukaszek, Tetiana Zorenko, M. Cieszko, Z. Szczepański, A. Kotlov, Yu Zorenko. Luminescence and photoconversion properties of Ce-doped Ca3Sc2Si3O12 crystal. J of Lumin 266 (2024) 120311;
    https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2023.120311
  4. M. Discher, D. Kuźnik, P. Bilski, M. Kłosowski, A. Mrozik. Assessment of existing emergency dosimetry protocols for electronic devices – a feasibility study to support emergency response. Rad. Phys. Chem. 221 (2024) 111729;
    https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2024.111729