GlowFIT

Dekonwolucja jest to proces rozkładu krzywej świecenia na poszczególne piki.

GlowFit jest nowym programem służącym do dekonwolucji pierwszorzędowych termoluminescencyjnych krzywych świecenia. Nieliniowe funkcje opisujące pojedynczy pik są dopasowywane do danych eksperymentalnych z użyciem nieliniowej metody najmniejszych kwadratów – algorytmu Levenberg-Marquardta.

Główną zaletą programu GlowFit jest jego zdolność do rozwikływania złożonych krzywych termoluminescencyjnych, składających się z mocno nakładających się pików, takich jak te obserwowane w silnie domieszkowanych detektorach LiF:Mg,Ti (MTT). Możliwość takiego rozdzielenia została osiągnięta głównie poprzez umożliwienie ustawienia odpowiednich ograniczeń i ustalenia wybranych parametrów pików. Początkowe wartości dopasowanych parametrów są umieszczane w tak zwanym pliku szablonu. GlowFit jest przyjaznym użytkownikowi programem działającym pod systemem Windows. Jego interfejs graficzny pozwala na łatwą i intuicyjną manipulację pikami, na początkowym etapie (inicjalizacja) i na końcowym etapie (ręczne dopasowanie) dopasowywania parametrów pików.

graph


Pobierz GlowFIT

GlowFit wersja 1.1
GlowFit wersja 1.3

Możesz używać tego programu, pod warunkiem, że w każdej publikacji opartej na jego wynikach zostanie podana odpowiednia referencja:

Puchalska, M., Bilski, P. GlowFit-a new tool for thermoluminescence glow-curve deconvolution; Radiation Measurements Volume: 41, Issue: 6, July, 2006, pp. 659-664