GlowVIEW

GlowVIEW to program zaprojektowany w środowisku Delphi 10.2 Tokyo działający pod systemem Windows. Jest on przeznaczony do prostej analizy termoluminescencyjnych krzywych świecenia. Jego główną zaletą jest możliwość równoczesnej pracy na wielu krzywych (ich liczba nie jest ograniczona przez oprogramowanie). Program zapewnia takie funkcje jak odejmowanie tła, normalizacja (w obu zakresach), translacja, wygładzanie itp. Zaimplementowano również całkowanie numeryczne za pomocą reguły Simpsona. Jako plik wyjściowy program zwraca pojedynczy plik tekstowy zawierający m.in. nazwy krzywych świecenia, informacje o globalnych i lokalnych maksimach, sumaryczny sygnał scałkowany w określonym zakresie itp. Przetworzone krzywe mogą być zapisane w formacie liczbowym (.dat lub .txt) lub jako pliki obrazów (.jpg). Interfejs użytkownika jest bardzo prosty, intuicyjny i pozwala na łatwą manipulację analizowanymi danymi.

graph

Możesz używać tego programu, pod warunkiem, że w każdej publikacji opartej na jego wynikach zostanie podana odpowiednia referencja:

W. Gieszczyk, P. Bilski. A simplified numerical approach to non-radiation induced high-temperature signals in thermoluminescence. GlowVIEW – a useful tool for a multiple glow-curve analysis. Radiat. Meas. 107 (2017) 102-110


Pobierz GlowVIEW

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2022 r.