Przestrzenna dozymetria radiacyjna wysokiej precyzji z wykorzystaniem optycznie stymulowanej luminescencji

Projekt badawczy FNP Homing/2017-4/38

realizowany w latach: 2018-2020

Kierownik projektu: Michał Sądel

Cel projektu: Opracowanie systemu dozymetrycznego bazującego na połączeniu luminoforów oraz materiałów silikonowych w celu stworzenia metody pomiaru przestrzennych pól promieniowania jonizującego w nowoczesnych metodach radioterapii takich jak terapia protonowa.

W nowoczesnych metodach radioterapeutycznych takich jak terapia protonowa, wykorzystuje się specyficzny charakter oddziaływań cząstek – protonów z elementami materii np. ciałem pacjenta. Dzięki tym własnością, możliwe jest precyzyjne dostarczenie wysokich dawek promieniowania do zmian nowotworowych, przy jednoczesnym oszczędzeniu zdrowych tkanek oraz otaczających organów. Dobierając odpowiednio energię, a w konsekwencji zasięg protonów, możliwe jest uzyskanie przestrzennego rozkładu dawki promieniowania w obszarze leczonym. Przeprowadzenie i zaplanowanie precyzyjnego planu leczenia dla pacjenta, wymaga ścisłej kontroli dozymetrycznej, a więc takiej w której możliwe jest jak najdokładniejsze odwzorowanie leczonego obszaru oraz dostarczonej dawki, co z kolei pociąga za sobą nieustanny rozwój metod dozymetrycznych.

W ramach prac planowane jest systematyczne zbadanie własności różnych materiałów luminescencyjnych oraz materiałów silikonowych, pod kątem ich wykorzystania dla stworzenia przestrzennego dozymetru promieniowania jonizującego. Dzięki połączeniu optycznie czynnego materiału luminescencyjnego z odpowiednim silikonem, możliwe będzie zaprojektowanie fantomu (np. modelu części ciała ludzkiego), odzwierciedlającego np. leczoną zmianę nowotworową, a następnie napromienienie oraz odczyt przestrzennego rozkładu podanej dawki z wykorzystaniem technik luminescencji.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju nowej technologii pomiaru przestrzennych dawek promieniowania jonizującego, wykorzystywanych w nowoczesnych metodach radioterapeutycznych. Unikalna formuła dozymetru, bazującą na połączeniu optycznie czynnych luminoforów oraz elastycznych materiałów silikonowych, odpowiada na potrzeby rozwoju nowych narzędzi dozymetrycznych, niezbędnych dla dokładnej kontroli coraz bardziej skomplikowanych metod leczenia w radioterapii.

Finansowanie:

Projekt jest finansowany w ramach programu HOMING

Program HOMING jest częścią projektu grantowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu 497 430,00 PLN / EU wartość projektu 497 430,00 PLN