Zespół

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Bilski RG

Zespół:

Doktoranci:

Współpracowali z nami – Pracownicy, doktoranci, goście:

 • dr hab. inż. Barbara Marczewska prof. IFJ PAN
 • dr inż. Dagmara Kulig (Wróbel)
 • dr Anna Luiza Cruz Malthez
 • dr Michał Naruszewicz
 • dr inż. Barbara Obryk
 • dr inż. Monika Puchalska
 • dr inż. Anna Sas-Bieniarz
 • mgr inż. Klaudia Malik (Parafińska)
 • mgr inż. Edyta Mamełka
 • mgr inż. Katarzyna Zbroja
 • Irena Lipeńska