Zespół

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Bilski RG

Zespół:

Doktoranci:

  Współpracowali z nami – Pracownicy, doktoranci, goście:

  • dr hab. inż. Barbara Marczewska prof. IFJ PAN
  • dr inż. Dagmara Kulig (Wróbel)
  • dr Anna Luiza Cruz Malthez
  • dr Michał Naruszewicz
  • dr inż. Barbara Obryk
  • dr inż. Monika Puchalska
  • dr inż. Anna Sas-Bieniarz
  • mgr inż. Klaudia Malik (Parafińska)
  • mgr inż. Edyta Mamełka
  • mgr inż. Katarzyna Zbroja
  • Irena Lipeńska