Datowanie za pomocą Pb-210

W Zakładzie Spektrometrii Mas wdrożono metodę datowania opartą na pomiarze tzw. frakcji unsupported izotopu 210Pb w warstwach osadów zarówno mineralnych jak i organicznych, nie starszych niż około 150 lat. W tym celu stosujemy następujące modele matematyczne: CF/CS (Constant Flux/Constant Sedimentation), CA (Constant Activity, znany też jako Constant Initial Concentration czyli CIC) oraz CF (Constant Flux, nazywany także Constant Rate of Supply czyli CRS). W przypadku ostatniej metody często konieczne jest zastosowanie poprawki w związku z występowaniem problemu tzw. „old-date error” spowodowanego niekompletną depozycją całkowitą 210Pbuns w badanym profilu. Wyniki datowania poddawane są walidacji z wykorzystaniem chronostratygraficznych markerów w postaci 137Cs lub 239+240Pu zapewniających wiek odniesienia.

Przykładowe datowanie za pomocą 210Pb profilu torfowego pobranego z rejonu Uralu Północnego (Federacja Rosyjska)