Laboratorium chemiczne wykonane w technologii „Clean room”

Laboratorium ICPMS składa się z 4 pomieszczeń laboratoryjnych (rys. B, C, D, E), szatni (rys. A) oraz pomieszczenia technicznego. Pomieszczenia laboratoryjne stanowią: pokój przygotowania próbek (rys. B) i bezklasowe laboratorium radiochemiczne LAB1 (rys. C), czyste laboratorium LAB2 (rys. D) połączone z laboratorium spektrometru mas LAB3 (rys. E) o parametrach czystości powietrza takich jak dla klasy ISO 7. Całkowita powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi 81,84 m2.

W przestrzeni laboratoryjnej zainstalowano wentylację nawiewno-wywiewną, przy czym nawiew powietrza jest realizowany górą przez zabudowane z suficie podwieszanym nawiewniki, zaś wywiew powietrza odbywa się za pomocą wywiewników perforowanych zamontowanych w stropach. Dodatkowo w LAB3 zapewniono laminarny wypływ powietrza z nawiewników poprzez zastosowanie odpowiedniego stropu nawiewnego na niemal całej powierzchni pomieszczenia. Pomieszczenie techniczne i szatnia są klimatyzowane.

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb laboratorium ICP-MS zostało sfinansowane ze środków IFJ PAN.

Rys. A. Szatnia: miejsce na odzież laboratoryjną oraz komunikacja z pokojem pomiarowym oraz laboratoriami radiochemicznymi.
Rys. B. Pokój przygotowania próbek: magazynowanie próbek, ważenie próbek, suszenie próbek w suszarce próżniowej Alpina EG40 oraz spopielanie próbek w piecu muflowym Czylok FCF7.
Rys. C. LAB1: przeznaczone do mineralizacji próbek oraz separacji pierwiastków w nich zawartych, wyposażone m.in. w dygestorium Ketterman, płytę grzewczą Analab PL-A2-R-2V-350°0, system oczyszczania wody Merck Elix Essential 10 UV, destylarkę do kwasów S1, mineralizator mikrofalowy Preekem M6 i wirówkę Eppendorf.
Rys. D. LAB2: przeznaczone do końcowej obróbki próbek tj. zatężania i oczyszczania analitów, wyposażone m.in. w 3 komory laminarne o klasie czystości ISO6, system oczyszczania wody Merck Milli-Q® IQ 7003 i płytę grzewczą Analab PL-A4-2V-110°.
Rys. E. LAB3: przeznaczone do pracy ze spektrometrem masowym (pomiary próbek), wyposażone m.in. w spektrometr mas ICP MS/MS Agilent 8900 #100, systemy desolwatacji: ARIDUS 3 i APEX IR, autosampler MVX-7100, linie gazów technicznych: Ar, NH3/He, O2, He, CO2 i H2 oraz komorę laminarną.