Oferta prac dyplomowych

dr hab. Edyta Łokas, prof IFJ PAN
Kriokonity jako indykatory zanieczyszczeń promieniotwórczych
(praca licencjacka/inżynierska/magisterska)

Źródła izotopów Pu i Am-241 w lodowcach alpejskich
(praca licencjacka/inżynierska/magisterska)

Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych (Pb-210, Cs-137, izotopów Pu) do datowania osadów jeziornych w Norwegii
(praca licencjacka/inżynierska/magisterska)

Badania stosunków mas 240Pu/239Pu w lodowcach wysokogórskich
(praktyki)

Badania stosunków mas 240Pu/239Pu w wybranych torfowiskach w Polsce
(praktyki)

dr hab. Kamil Brudecki
Izotopy Hg jako markery we wczesnej diagnozie zaburzeń spektrum autyzmu
(praca licencjacka/inżynierska/magisterska)

Zastosowanie spektrometrii mas w diagnostyce nowotworów tarczycy
(praca licencjacka/inżynierska/magisterska)

dr Anna Cwanek
Badania zmienności czasowej 238Pu, 239+240Pu i 241Am w filtrach powietrza z polskiej stacji polarnej na Spitsbergenie
(praca licencjacka/inżynierska/magisterska)

Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych (210Pb oraz 238, 239, 240Pu) do rozpoznania Antropocenu w młodych osadach organicznych
(praca licencjacka/inżynierska/magisterska)

Optymalizacja procedur radiochemicznych do badania izotopów promieniotwórczych w sytuacji zagrożenia radiacyjnego
(praca licencjacka/inżynierska/magisterska)

dr Katarzyna Kołtonik
Skażenia promieniotwórcze w myszach lodowcowych (glacier mice)
(praca licencjacka/inżynierska/magisterska)