Tandemowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP-MS/MS Agilent 8900 #100 wraz z niezależnymi systemami rozpylająco-desolwatującymi: ARIDUS 3 i APEX IR oraz automatycznym podajnikiem próbek MVX-7100

Dostawa i instalacja spektrometru masowego z jonizacją w plaźmie sprzężonej indukcyjnie ICP-MS/MS nastąpiła w ramach środków finansowych przyznanych na realizacje inwestycji związanych z dzielnością naukowa (7002/IA/SP/2019).

Dane techniczne:

ProducentSpektrometr mas ICP MS/MS – Agilent Technologies, Inc.
Nebulizator ARIDUS 3 – Teledyne CETAC Technologies
Nebulizator APEX IR – Elemental Scientific
Autosampler MVX-7100 – Teledyne CETAC Technologies
Układ wprowadzania próbkiOryginalny system wprowadzania próbki stanowiący integralną część spektrometru mas stanowią: pompa perystaltyczna (o niskiej pulsacji), rozpylacz (PFA, koncentryczny, niskoprzepływowy) oraz komora mgielna typu Scott (o podwójnym przepływie, stabilizowana temperaturowo za pomocą układu Peltier w zakresie: -5 °C ÷ +20 °C), zaś gazem nośnym i rozpylającym jest Ar. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z następujących alternatywnych rozwiązań:
-system rozpylająco-desolwatujący: ARIDUS 3 lub APEX IR, których zadaniem jest poprawa czułości na analicie oraz zmniejszenie interferencji pochodzących z rozpuszczalnika (tlenki, wodorki), stosowane gazy: Ar i N2,
-automatyczny podajnik próbek MVX-7100 z zabudowanymi ściankami i zamkniętą konstrukcją w celu ochrony próbek przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz ochrony atmosfery laboratoryjnej przed kwaśnymi oparami, zapewniający optymalne warunki dla analiz ultraśladowych.
Obszar jonizacji w plazmieGenerator prądu: wydajny, cyfrowo sterowany generator prądu o częstotliwości 27 MHz, dopasowujący impedancję wraz ze zmianami częstotliwości do zmian matrycy. Moc w zakresie od 500 W do 1600 W. Palnik: standardowo kwarcowy z elektrodą ochronną; opcjonalnie wymienna wewnętrzna rurka szafirowa i platynowa elektroda. Gazem nośnym, pomocniczym, uzupełniającym i gazem plazmy jest Ar, z możliwością zastosowania opcji gazu rozcieńczającego Ar/O2 (tzw. „UHMI-Ultra High Matrix Introduction”).
InterfejsUkład dwóch stożków: próbkujący (tzw. „sampler”) i zbierający (tzw. „skimmer”) wykonanych standardowo z Ni i opcjonalnie z Pt. Optyka jonowa: układ soczewek elektrostatycznych (tzw. soczewki ekstrakcyjne „x-lens” i pozaosiowe „Omega lens”) formujących wiązkę jonów, zapewniających ich wysoką transmisję oraz usuwających cząsteczki obojętne i fotony.
Analizator masDwa jednakowe kwadrupolowe analizatory mas (Q1 i Q2) z prętami o hiperbolicznym przekroju, zapewniającymi najlepszą transmisję jonów oraz bardzo wysoką rozdzielczość i czułość abundancji przy standardowych ustawieniach. Możliwa praca w trybie tandemowym (MS/MS) i pojedynczego kwadrupola (SQ). Częstotliwość analizatora kwadrupolowego równa 3 MHz. Pomiędzy kwadrupolami znajduje się komora zderzeniowo-reakcyjna o budowie oktopola, kontrolowana temperaturowo, umożliwiająca efektywne usuwanie interferencji w trybie kolizyjnym i reakcyjnym. Dany tryb pracy komory umożliwiony poprzez zastosowanie wybranych linii gazów (He, H2, NH3/He, O2, CO2, N2).
Częstotliwość oktopola wynosi 14 MHz.
Zakres analizowanych mas: Q1: 2−260 amu, Q2: 2−275 amu.
Czułość abundancji w trybie MS/MS – 10-10.
Rozdzielczość regulowana w zakresie: 0,3−1 amu.
Szybkość skanowania mas (od Li do U): >5000 amu/s.
DetektorPowielacz elektronów o ułożeniu ortogonalnym, pracujący w trybie impulsowym i analogowym.Minimalny„dwell time” w trybie TRA (“Time Resolved Analysis”) wynosi 0.1 ms. Zakres dynamiczny: 11 rzędów.
Parametry analityczneParametry w trybie SQ „no gas”: Czułość [Mcps/ppm]: 7Li = 200, 89Y = 700, 205Tl = 400. Tlenki [%] (CeO+/Ce+) = 1,5. Jony podwójnie naładowane [%] (Ce++/Ce+) = 3,0. Granice wykrywalności [ppt]: 9Be = 0,1, 115In = 0,05, 238U = 0,05.
Granice wykrywalności w trybie O2, MS/MS [ppt]: S (SO+) = 50, P (PO+) = 50. Stabilność (Li, Y, Tl) [% RSD]: Krótkoterminowa (20 min.)< 3, Długoterminowa (2h)< 3.
Precyzja stosunków izotopowych [% RSD]: 107Ag/109Ag < 0,2.
System próżniKilkuetapowy system próżniowy oparty na zastosowaniu pompy wstępnej i turbomolekularnej.
Układ chłodzeniaSystem chłodzący w zamkniętym obiegu wodnym.
OprogramowanieMassHunter Workstation
Rys.1 Tandemowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP-MS/MS Agilent 8900 #100
Rys. 2. Tandemowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP-MS/MS Agilent 8900 #100 wraz z niezależnymi systemami rozpylająco-desolwatującymi: ARIDUS 3 i APEX IR oraz automatycznym podajnikiem próbek MVX-7100