System 8 komorowego spektrometru promieniowania alfa z możliwością rozbudowy do 12 detektorowego

Dostawa i instalacja 8 komorowego spektrometru promieniowania alfa nastąpiła w ramach środków finansowych przyznanych na realizacje grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS (2018/31/B/ST10/03057)

Dane techniczne:

ProducentCANBERRA PACKARD Sp. z o.o.
Zestaw7200-8 ALPHA ANALYST BENCHTOP INSTRUMENT – 10 INPUTS. Zestaw spektrometru ALFA zawiera: 4 podwójne moduły spektrometryczne model 7200 (z możliwością rozbudowy o kolejne 2, tj. dające w sumie 12 niezależnych komór alfa), Chasis, kontroler system. Wszystkie elementy zabudowane w niskotłowym zintegrowanym systemie.
Detektory8 detektorów PA45018 A450-18 ALPHA PIPS, CANBERRA, powierzchnia czynna: 450 mm2, FWHM < 18 keV dla 241Am.
OprogramowanieS775C APEX-ALPHA DESKTOP/G2K PACKAGE APEX ALPHA ANALYST SOFTWARE PACKAGE składa się z: complete operating software with user interface for Instrument Calibration and Control, Data Acquisition, Analysis, QA, Interactive Analysis and Review oraz the Batch Information File Editor.
Źródło kalibracyjne (wielonuklidowe) promieniowania alfa  Źródło ze świadectwem wzorcowania: mix 4 emitery alfa osadzone metodą elektrodepozycji, aktywność ok. 1,6 Bq każdego z nuklidów (238U, 234U, 239Pu, 241Am).

Zastosowanie:

Pomiary preparatów z wyodrębnionymi izotopami poszczególnych radionuklidów (Po, Pu, Th, Am, U) odbywają się za pomocą spektrometru alfa (rys. A).  Cienkie źródła z wydzielonymi radioizotopami (rys. B) umieszczane są w komorach w odległości około 2 mm od detektora, a ich pomiary trwają od kilku dni do tygodnia. Przykładowe widma promieniowania alfa dla poszczególnych frakcji aktynowców przedstawiono na rys. C.

Rys. A. Spektrometr promieniowania alfa
Rys. B. Źródło alfa z wydzielonymi radioizotopami w komorze spektrometru
Rys. C. Przykładowe widma promieniowania alfa dla poszczególnych frakcji aktynowców