Nabór wniosków do programu PROM

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu PROM w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN nr 1/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Kierownik MSD zachęca do składania wniosków w ramach otwartego konkursu na finansowanie z funduszu programu PROM w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Regulamin

Ogłoszenie