JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers FY2019 (Standard Program) Długoterminowe stypendia badawcze JSPS

Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki /Japan Society for the Promotion of Science – JSPS/ wraz z PAN oferuje młodym uczonym fundowane przez JSPS długoterminowe (trwające 12-24 miesięcy) stypendia badawcze w Japonii.

Zgłoszenia należy składać do: 10 kwietnia 2019 roku (zgłoszenia do DON do 03.04.2019 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.galas@ifj.edu.pl.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PAN.