Dzień otwarty NAWA i Program im. Ulama

Dzień Otwarty NAWA

15 lutego 2019 r. na Politechnice Krakowskiej organizowany jest Dzień Otwarty NAWA, na którym przedstawione zostaną aktualne programy dla instytucji i dla naukowców.

Program i formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:
http://www.transfer.edu.pl/pl/dzien-otwarty-nawa,295.html.

Program im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła program im. Ulama. Program umożliwia pobyt zagranicznych naukowców w polskich jednostkach naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Naukowiec w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Wniosek może składać naukowiec, który:

  • uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
  • nie posiada polskiego obywatelstwa,
  • co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji do 23 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty dostępne są tutaj.