Chinese Government Scholarship 2019/2020 - stypendium rządu chińskiego na lata 2019/2020

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej zachęca do zgłaszania kandydatur w ramach programu Chinese Government Scholarship 2019/2020 - stypendium rządu chińskiego na lata 2019/2020.
Oferta stypendialna rządu chińskiego skierowana jest do różnych grup wiekowych naukowców i studentów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.
Stypendium ma na celu wspomóc kandydatów w możliwości studiowania i prowadzenia badań na chińskich uniwersytetach.

Rekrutacja w ramach programu Chinese Government Scholarship 2019/2020 przebiega dwuetapowo:
I etap – aplikacja on-line
II etap – rozmowa kwalifikacyjna, mająca na celu lepszą weryfikację poziomu znajomości języka chińskiego oraz predyspozycji kandydatów

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie:
http://www.chinaembassy.org.pl/pol/jy/

Termin składania aplikacji (wyłącznie on-line) upływa 20 marca 2019 roku.