Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko - Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków na program stypendialny Fulbright STEM Impact Award. Program przeznaczony jest m. in. dla osób, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, mają dorobek badawczy w jednej z dziedzin STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) bądź kierują projektami badawczymi.

Oferta kierowana jest w szczególności do kandydatów z poniższych dyscyplin:

  • astronomia,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • informatyka,
  • matematyka,
  • nauki biologiczne.

Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty.
Zapewnia również zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do i z USA w wysokości 1500 $.

Czas trwania stypendium: 14 – 42 dni.
Termin wyjazdu: listopad/grudzień 2019 r.
Miejsce: amerykańska uczelnia, instytut badawczy non-profit lub inna niekomercyjna instytucja w USA.
Cel pobytu: Podczas pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny.

Termin składania wniosków: do 28 CZERWCA 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://fulbright.edu.pl/